Sårrengjøring

Ved rengjøring av såret, skyll/vask med temperert springvann.

Er du ikke trygg på at vannet er rent nok, kan du bruke fysiologisk saltvann 0,9 % eller Norgesplaster Sårvask.Ved bruk av Norgesplaster sårvask eller -tupfere, vask/tørk sirkulært fra sentrum av såret og ut mot sårkanten ved rene sår. Ved infiserte eller urene sår, vask/tørk sirkulært fra sårkanten og inn mot såret.