Tape

Norgesplaster har et omfattende utvalg av tapeprodukter som dekker ulike aspekter av sårpleie og støtte til fysisk aktivitet og rehabilitering.