Store kutt

Dype kutt går gjennom alle tre hudlag, og blør ofte mer enn overfladiske sår. Hvis det blør mye, bør du stoppe dette ved komprimering av såret.

Når den verste blødningen er stoppet, og det er vasket og tørket rundt, kan du trekke sårkanten sammen med sårlukkingstrips. Bruk av sårlukkingstrips bidrar til at graden av arrvev blir minst mulig. Jo fortere du får dradd sammen sårkantene, jo mindre sjanse er det for å pådra seg en infeksjon. Når den verste blødningen har gitt seg, kan du legge på en bandasje som suger til seg blodet/sårvæsken. Hvis det kommer mye blod/sårvæske, er det lurt å bruke Scansoft og feste denne med Scanportape. All bandasje skal skiftes hvis det siver blod eller annen sårvæske gjennom den.

  • Scankvikk Bandasje Scankvikk 5x9 er en høyabsorberende steril bandasje med hudvennlig klebemasse, som ikke fester seg i såret. Brukes til mindre operasjonssår, skrubbsår, gnagsår og små brannsår.
  • Scansoft Kompress Høyabsorberende non-woven komress til store væskende sår med hudvennlig film på begge sider. Fester seg ikke i såret. Praktiske rektangulære størrelser.