Sårrensesett

 • 4056
 • 929565

EGENSKAPER:

 • Utstyret ligger i et sterilt beger med 3 adskilte rom omslynget av en steril duk
 • Brukervennlig
 • Sterilt

BRUKSOMRÅDE

 • Til rensing av infiserte sår, og sår som inneholder fremmedlegemer
 • Velegnet til skrubbsår
 • Til engangsbruk

VIKTIGE INGREDIENSER

 • 5 stk tupfere
 • 1 stk pinsett
 • 1 stk beger
 • 1 stk underlagsduk

BESTILLINGSENHET

 • 8 stk pakker