Politikk

Helse og Sikkerhets politikk

De farligste forholdene er knyttet til produksjonen. Uhell og skader skal unngås gjennom systematisk reduksjon av risikoer. Ved kontinuerlig påvirkning av de ansattes holdninger til egen adferd og sikkerhet, skal uhell og skader unngås. Vi skal arbeide for et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø.

Vi skal sikre at våre produkter er i henhold til spesifikasjoner og krav slik at vi også ivaretar pasient sikkerheten og tilbyr trygge produkter til forbrukerne.

 

Kvalitets politikk

Vår suksess er avhengig av at vi raskt kan tilpasse oss våre kunders behov og levere produkter og løsninger til sårbehandling og førstehjelp samt halvfabrikata til riktig kvalitet, tid og iht gjeldende lover, forskrifter og regulativer

Vi skal arbeide systematisk med kontinuerlig forbedring innen alle områder.

 

Miljø politikk

Vår virksomhet innvirker på miljøet. Vi skal kontinuerlig jobbe med å redusere innvirkningen på miljøet og hele tiden tilstrebe å være i forkant av myndighetenes krav.

Vi skal håndtere våre miljøaspekter og bærekraft slik at vi oppleves som en foregangsbedrift.