Vår kvalitet

Management system certificate

I Norgesplaster AS er vi opptatt av kvalitet. Våre moderne produksjonslokaler huser avansert teknologi og produksjonsutstyr, og tilfredsstiller de strengeste krav når det gjelder limbestrykning, kutting og konvertering. Norgesplaster AS er et av selskapene som var tidligst ute med å innføre et kvalitetssystem som sikrer biokompatibiliteten for hudprodukter. Organisasjon, produksjonsprosesser, sporbarhet og identifikasjonssystemer samt CE merking er inkludert i våre kvalitetsprosedyrer.

Våre produksjons- og logistikksystemer ivaretar "just-in-time"-leveranser til europeiske og internasjonale destinasjoner.

Norgesplaster AS er sertifisert i henhold til ISO-standardene - 9001, 14001 og 13485.

Management System Certificate 9001
28.01.2019 21:06

Management System Certificate 9001

ISO 9001:2015

Les mer
Management System certificate 14001
26.10.2018 10:15

Management System certificate 14001

ISO 14001:2015

Les mer
Management System Certificate 13485
26.10.2018 10:15

Management System Certificate 13485

ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016

Les mer
EC Certificate Full Quality Assurance System
26.10.2018 10:15

EC Certificate Full Quality Assurance System

Sterile Bandages, Dressings and Plaster Strips

Les mer