Spørsmål og svar

Her finner du svar på de fleste spørsmålene du måtte ha om Medihoney.

1. Er Medihoney vanlig honning?
Nei. Medihoney er det ledende navn blant medisinsk honningbaserte sårbehandlings-produkter fra en spesiell type honning, nemlig Leprospermum scoparium, eller også kalt Manukahonning. Denne spesielle honningen høstes i et begrenset område nord på New Zealand, hvor biene finner sin nektar bare fra Manukablomsten. Denne spesielle honningen er valgt spesielt på grunn av sitt høye nivå av Methylglyoksal som gir en effektiv og forutsigbar antibakteriell effekt. Det er også den eneste honningen som har vist gjennom randomiserte studier at den effektivt stimulerer sårtilhelingen.

2. Hva er så spesielt med Manukahonning?
Manukahonning har unike antibakterielle egenskaper man ikke finner i andre honningtyper. Forskning har dokumentert dens egenskaper på infiserte sår. Det er også dokumentert at denne honningtypen også har effekt på resistente bakterier som f.eks MRSA, dessuten på biofilm. Folk har forstått etter hvert, at det er naturlig at Manukahonning er dyrere enn vanlig skogshonning. Mens vanlig honning har en grad av antibakteriell effekt når den er fersk(hydrogenperoksideffekt), er den ikke stabil. Med Manukahonning er det annerledes: Den inneholder en viktig antibakteriell faktor i tillegg(non-peroksideffekt, NPA) og andre synergiske faktorer som er stabile, og IKKE påvirket av lys og varme. Det er dette som er typisk for Manuka-honning, nemlig en stabil og forutsigbar antibakteriell effekt.

3. Hvorfor er Medihoney annerledes enn andre typer honning?
All honning har lav ph, og en osmotisk effekt. Den inneholder ca 70% sukker og 20% vann. Det er de resterende 10% som avgjør forskjellen mellom ulike honningtyper. Der finner man faktorer som plantederivater, mineraler, vitaminer, enzymer, organiske syrer, phenoler og andre komponenter fra naturen. Disse komponentene variere fra plante til plante, og også fra sted til sted. Methylglyoksalnivået kan også variere mye fra honning til honning. Leptospermumhonning fra dette området av New Zealand, har det høyeste nivået av denne viktige antibakterielle komponenten, og forklarer mye av de unike egenskapene til Medihoney. Det er også BARE Lepto-spermumhonningen som er bevist å ha spesiell positiv påvirkning på sårtilhelingen

4. Hvor, og hvordan høstes Medihoney?
Medihoney høstes i New Zealand. Leptospermum Scoparium planten vokser både på New Zealand og i Australia, men man har funnet ut at i et spesielt områder nord på New Zealand gir nektaren honningen optimale egenskaper, og brukes derfor i alle Medihoneys produkter. Firmaet som høster denne spesielle honningen heter Comvita. Comvita er verdens største leverandør av Leptospermum honning. Derma Sciences har lisensen på Comvita medisinsk honning på verdensbasis, og Norgesplaster A/S har agenturet for Norge.

5. Hva er methylglyoksal(MGO)?
Forskere har funnet ut at den mest potente antibakterielle komponenten i Medihoney, er Methylglyoksal(MGO). Nivået av MGO i Medihoney ligger på ca.400-500 mg/kg. Dette nivået kan variere mye i andre typer av manukahonning, og kan være så lavt som 18 mg/kg.  Medihoney har et høyt nivå av MGO, og det blir nøye kontrollert før den forlater fabrikken. Dette er viktig for å sikre kundene et kvalitetsprodukt som har den effekten man forventer.

6. Hva menes med «non-peroksideffekten» i honning?
For å forstå dette, er det viktig å vite hvilken rolle hydrogenperoksid har i honning. Foruten å lage honning i kubene, tilsetter biene et enzym i honningen. Dette enzymet heter Glukose oxidase. Dette fører til en lav produksjon av hydrogenperoksid når honningen kommer i såret. Denne effekten er derimot relativt kortvarig da hydrogen-peroksiden ødelegges av enzymet Catalase som finnes i sårvæsken. Hydrogenperoksiden blir så omdannet til vann og oksygen. Resultatet er at den antibakterielle effekten i mange typer honning ikke blir særlig effektiv. Den antibakterielle effekten til Medihoney blir IKKE påvirket av Catalase, fordi den har «non-peroksideffekter» hvor MGO er den mest potente.

7. Hva betyr UMF, og hvordan måles den i Manukahonning?
Non-peroksidaktiviteten kan hverken sees eller smakes. Så når kunden kjøper vanlig Manukahonning i f.eks.helsekostbutikken, er man helt avhengig av å tro på det som står på emballasjen. Organisasjonen «UMF Honey Association» har laget et internasjonalt program for godkjenning av den Unike Antibakterielle Faktoren(UMF, Unique Manuca Factor) som kan finnes i noen Manukahonninger. Produsenter i New Zealand er blitt enige om kriterier som må være tilstede, for å få lov til å bruke kvalitetsmerket UMF. Når man kjøper UMF Manukahonning, kan man være trygg på at produktet stemmer med det som står på emballasjen. Et uavhengig, internasjonalt kontrollorgan sjekker at UMF nivået på emballasjen stemmer med virkeligheten. Non-peroksideffekten sammenlignes med effekten av det kjente antiseptiske midlet Phenol, og ut i fra det er det laget en standard for den antibakterielle effekten til slik honning. F.eks. UMF 10+ Manuka, har samme effekt som en 10% oppløsning av Phenol. UMF 12+ Manuka har samme effekt som en 12% oppløsning av Phenol osv. 

8. Hvorfor er Medihoney så effektiv på sår og brannsår?
De ulike plantekomponentene i Medihoney virker synergisk, og både dreper bakterier samt stimulerer sårtilhelingen. Det er derfor vi sier at det er komplekse virkningsmekanismer i Medihoney.

9. FEM av de viktigste effektene til Medihoney er:

 • Debriderende
 • Immunstimulerende
 • Fjerner lukt
 • Antiinflammatorisk
 • Antibakteriell

10. Gir Medihoney maserasjon av huden?
Honning har lavt vanninnhold.(ca.20%) Vannet er sterkt bundet til sukkermolekylene, så det er ikke «fritt» vann. Honning gir IKKE fra seg vann. Den er hygroskopisk, og trekker isteden vann til seg. Når honning kommer ned i såret, vil den trekke sårvæske ut av såret, og inn i sekundærbandasjen. Det er derfor viktig at denne bandasjen absorberer godt, og holder på denne væsken. Hvis ikke, så gir bandasjen fra seg væske, og da får man en maserasjon rundt såret. Derfor er det viktig at sekundær-bandasjen skiftes hyppig nok, og for å være sikker, anbefales det å bruke barrierekrem rundt sårkantene, F.eks. Medihoney Barrier Cream.

11. Hva er forskjellen på» Medihoney Antibacterial honey» og «Medihoney Antibacterial Wound Gel»?
«Medihoney Antibakterial honey» er 100% steril Leptospermumhonning(Manuka). «Medihoney Antibacterial Wound Gel» inneholder 80% steril Leptospermum-honning(Manuka) blandet med 20% naturlige gelkomponenter (brukes i mange hudpleieprodukter) som gjør den mer viskøs og mindre flytende.

«Medihoney Antbacterial honey» egner seg bl.a. godt til dype kaviteter(hulrom) hvor honningen kan flyte ned i kaviteten. Da er den mest effektiv. Ellers til alle typer sår, tørre til moderat væskende sår.

«Medihoney Antibacterial honey» kan også brukes på sår rundt munnen (f.eks etter strålebehandling) fordi den er trygg å få i munnen, og dessuten smaker den godt.

«Medihoney Antibacterial Wound Gel» er mer viskøs, og er utviklet for å ikke bli flytende i såret tross påvirkning fra sårvæske og kroppsvarme. Det gjør delikat å jobbe med, og erfaringsmessig gir den også mindre sviing i såret. Brukes på alle typer sår, tørre til moderat væskende.

12. Hvilken forskning støtter bruken av Medihoney?
Det fins tre, 100+ pasienter, Randomiserte studier(RCTs)som sammenligner Medihoney med andre avanserte sårprodukter brukt i varierende typer av sår. Den unike antibakterielle effekten er også dokumentert i flere studier, også her i Norge.

13. På hvilke sår er det mest vanlig å bruke Medihoney?
Medihoney har vist seg å være effektiv på varierende typer av sår, under alle sårets tilhelingsfaser.

 • Arterielle leggsår
 • Diabetiske fotsår
 • 1 og 2 grads brannsår
 • Venøse leggsår
 • Kreftsår
 • Traume- og kirurgiske sår
 • Trykksår
 • Donorsted

14. Kan Medihoney brukes av diabetespasienter?
Ja, det kan den. Det er bevist at pasientens blodsukker ikke blir påvirket når honning brukes lokalt på sår. Det er likevel anbefalt at man under behandlingen følger med pasientens blodsukkernivå som man ellers ville ha gjort.

15. Kan Medihoney brukes sammen med Vacumbehandling(NPWT)?
Medihoney gir en rask og effektiv debridering av sår ved å fjerne nekroser og infisert materiale, deretter stimulere til granulasjon. Medihoney er brukt med suksess før, under og etter vacumbehandling, og det kan tydelig forsterke effekten.

16. Kan Medihoney brukes sammen med MIST terapi?
Medihoney er blitt brukt med suksess både før og etter MIST terapi.

17. Kan Medihoney brukes sammen med «Hyperbaric Oxygen Therapi»?
Medihoney er blitt brukt med suksess både før og etter «Hyperbaric Oxygen Therapi»

18. Kan Medihoney brukes under 7-dager kompresjonsbehandling?
Ja, Medihoney kan brukesunder kompresjonssbehandling, og annen type avlastning som f.eks. en TCC.

19. Hvilke forhåndsregler må man ta?
Allergi mot honning. Da skal man ikke bruke Medihoney. Noe smerte må man også forvente. Honningens lave ph kan gi en stikkende smerte i sårområdet. Reduksjon av ph nivået er viktig for å få ned inflammasjonen og øke oksidasjonen. Smerten er forbigående og individuell. Premedikasjon med analgetica før sårskift kan være nødvendig. 

20. Hva om såret blir større?
Under den kraftige debrideringen i starten av behandlingen, vil en god del infisert materiale løsne fra såret. Resultatet er at såret kan se større ut. Det anbefales likevel å følge med om dette ser normalt ut etter de 2-3 neste sårskiftene. Er det ikke, så avslutt behandlingen.

21. Hvor ofte skal man skifte på såret?
Sårskiftefreksvensen avhenger av mengden sårvæske, og ikke minst, sekundær-bandasjens absorbsjonskapasitet. OBS! maserasjon. Oftere skift i starten av behandlingen.  Gammel honning fjernes best med godt temperert NaCl. 

22. Skal barrierekrem brukes rundt sårkantene?
Ja, pga Medihoneys høye osmolaritet, kan sårvæskemengden øke mye. Ved å bruke en barrierekrem, f.eks. Medihoney Barrier Cream, rundt såret, vil huden beskyttes mot fukt og sårvæske. Den er også antiinflammatorisk, og vil effektivt dempe hevelse rundt såret.