Om Medihoney

- en veldokumentert del av moderne sårbehandling

Medihoney er en spesiell type honning produsert av bier som bare samler nektar fra bestemte Leptospermum-planteslag nord på New-Zealand. Honning generelt har en kjent gunstig effekt på sår, men undersøkelser i labratorier viser at denne unike honningen fra dette området, inneholder komponenter man ikke finner i vanlig skog- og lynghonning.

Mange forskere mener faktisk at den inneholder hele 600-800 forskjellige stoffer som synergisk gir en fabelaktig gunstig effekt på bl.a. sår. Imidlertid, er det et stoff som skiller seg ut, nemlig Methylglyoksal(MGO). Studier viser at dette er den viktigste antibakterielle komponenten/faktoren i Medihoney. Produktene som sendes ut på markedet, er kontrollert for høyt nivå av MGO.

 Høy kvalitet på honningen, produksjon etter nøye standardiserte metoder, gjør Medihoney til etterspurt produkt i helsevesenet verden rundt. Man kan også merke seg at det meste av den seriøse forskningen som er gjort på slik medisinsk honnig, er stort sett gjort med bruk av Medihoney.

Det høye innholdet av MGO, er helt avgjørende for at man kan stole på den antibakterielle effekten.

Vanlig honning er også antibakteriell til en viss grad, men effekten er lite forutsigbar. Dessuten er vanlig honning ”uren”, og egner seg ikke til å bruke i sår. Kvaliteten kan også variere veldig.

Medihoney derimot, er utviklet spesielt for å brukes til sårbehandling. Den gir en forutsigbar og veldokumentert antibakteriell effekt, og den er trygg å bruke. Den er selvfølgelig renset helt for sporer og bakterier. Mye tyder på at Medihoney også stimulerer mekanismene rundt tilhelingen av et sår. Raskere tilheling og finere arr, er resultatet.

Den nevnte antibakterielle effekten er veldokumentert. Seriøse studier gjort i Norge og utlandet, viser at selv antibiotikaresistente bakterier som MRSA,  dør ved bruk av Medihoney. I tillegg er det beviselig at bakterier som har etablert biofilm, heller ikke slipper unna Medihoneys virkningsmekanismer. Dette er forøvrig veldig vanlig i sår, og hvor antibiotika har dårlig effekt.

I dag er Medihoney testet opp i mot ca.150 ulike bakteriestammer med god effekt.

Når de farlige bakteriene er borte, gir det godt grunnlag for at såret kan gro. Medihoneys høye innhold av glucose, 70%, fører til at osmolariteten blir høy. Infisert sårvæske ”trekkes” ut av såret. Denne rensefasen kan variere i lengde ut i fra sårets tilstand. Av og til kan man se gult og sort belegg i såret. Disse kalles henholdsvis fibrin og nekrose. Dette må bort før tilheling kan skje. Medihoney løser effektivt opp fibrin og nekroser. Den nevnte osmolariteten er også så sterk at immunstimulerende stoffer fra lymfevæsken blir trukket inn i såret. Det gir såret en nødvendig ”kick-start”, slik at sårtilhelingsprosessene kan starte.

Mange sår er også rød og hissig. De er betente, og ofte smertefulle. Diabetes sår, hører under denne kategorien sår. De er gjerne også infiserte med bakterier i tillegg. Medihoney har en effektiv betennelsedempene effekt, og har god effekt på slike sår. Bruk av honning i slike sår, gir ingen fare for blodsukkerstigning, men det anbefales å fortsette normal kontrollrutine.

Medihoney gir altså såret optimale forhold. Den er antibakteriell, immunstimulerende, betennelsedempende, og høy renseeffekt(debridering). I tillegg får såret balansert fuktighet, og en beskyttende atmosfære for nydannede celler. Antioksidanter beskytter, og sukker tas opp i cellene som gjør de robuste og gir grobunn for vekst.

Noen opplever noe svie ved bruk av Medihoney. Det er naturlig, og ikke farlig. Honningens lave ph, gir en ph-justering som er også er meget verdifull i henhold til sårtilhelingen. En lavere ph i såret, er i seg selv antibakterielt, men likeså er det med på å øke oksidasjonen i såret. Denne sviingen er veldig individuelt, og er relativt kortvarig.

Vi viser ellers til vår ”Medihoney brukerveiledning” og de studier som bekrefter de påstander som kom i denne artikkelen.

LYKKE TIL!