Forstuelser

Hold hele tiden området høyt for å få ned blodtrykket mot skadestedet. Har du mulighet, bør du uansett få en lege til å kontrollere at ingenting er bristet eller brukket.

Vand Dialog